na

Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 2636
Trước & đúng hạn: 2636
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGŨ HÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Ngọc Hồi - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Ngũ Hùng - Huyện Thanh Miện- Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203736429

Email: ngochoiubndnguhung@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 5,876